เกี่ยวกับเรา


ประวัติความเป็นมาของบริษัท


บริษัท  อิงค์พลัส  เทคโนโลยี  จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นมื่อปี พ.ศ.2542 

ในระยะแรกบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำหมึก Inkjet และ ตลับหมึก Inkjet สำหรับ Desktop Printer มาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว 


แต่ในปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มการนำเข้าสินค้าจำพวกวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ Inkjet และ Laserjet ครบวงจร  

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้วนผ่านการคัดสรรจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในต่างประเทศ  ทั้งจากประเทศเกาหลี  ไต้หวัน  ฮ่องกงและประเทศจีน  ที่ต่างก็ได้รับรางวัลและเครื่องหมายการันตีคุณภาพมากมาย  อาทิ ISO-9000  ISO-14000  เป็นต้น 


นอกจากการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวดแล้ว  บริษัทได้มีการพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้าของเรา  

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุดจากการบริการของทางบริษัท