Double Sided Paper

กระดาษพิมพ์สองหน้า

 

กระดาษพิมพ์ได้ 2 หน้า สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการสีสันที่สดใสทั้ง 2 หน้า 

มีทั้งแบบมันวาวสองหน้า ผิวด้านทั้งสองหน้า และแบบมันวาวหนึ่งด้านและผิวมันอีกหนึ่งด้าน

มีหลายระดับความหนา

 

กระดาษเป็นไซส์ A4 หากท่านใดต้องการกระดาษไซส์ A3 A6 โปรดติดต่อ 081-917-5837

 

ชื่อสินค้า จำนวนแผ่นต่อแพ็ค
กระดาษพิมพ์สองหน้า (มันวาว/มันวาว) 150 แกรม

20 แผ่น

100 แผ่น

กระดาษพิมพ์สองหน้า (มันวาว/มันวาว) 220 แกรม

20 แผ่น

100 แผ่น

กระดาษพิมพ์สองหน้า (มันวาว/มันวาว) 260 แกรม

20 แผ่น

100 แผ่น

 

ชื่อสินค้า จำนวนแผ่นต่อแพ็ค
กระดาษพิมพ์สองหน้า (ด้าน/ด้าน) 110 แกรม

20 แผ่น

100 แผ่น

   กระดาษพิมพ์สองหน้า (ด้าน/ด้าน) 140 แกรม

20 แผ่น

100 แผ่น

   กระดาษพิมพ์สองหน้า (ด้าน/ด้าน) 170 แกรม  

20 แผ่น

100 แผ่น

 กระดาษพิมพ์สองหน้า (ด้าน/ด้าน) 220 แกรม  

20 แผ่น

100 แผ่น

กระดาษพิมพ์สองหน้า (ด้าน/ด้าน) 250 แกรม  

20 แผ่น

100 แผ่น

 

 

ชื่อสินค้า จำนวนแผ่นต่อแพ็ค
กระดาษพิมพ์สองหน้า (มันวาว/ด้าน) 240 แกรม

20แผ่น

100 แผ่น

กระดาษพิมพ์สองหน้า (มันวาว/ด้าน) 260 แกรม

20 แผ่น

100 แผ่น