สติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท


สติ๊กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

 

ใช้กาวคุณภาพดี ไม่หลุดลอกได้ง่าย

เหมาะสำหรับงานฉลากสินค้า งานตกแต่งต่างๆ ปะหน้ากล่องไปรษณีย์ ฯลฯ

มีให้เลือกทั้งชนิดใส ผิวมัน และผิวด้าน

 
ชื่อสินค้า จำนวนแผ่นต่อแพ็ค
  สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทผิวมัน 115 แกรม

 20 แผ่น

100 แผ่น

   สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดใส 120 แกรม

 20 แผ่น

100 แผ่น

   สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทผิวด้าน 120 แกรม

 20 แผ่น

100 แผ่น