สติ๊กเกอร์หลังเหลือง

สติ๊กเกอร์หลังเหลือง

สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

แต่สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และงานเอกสารทั่วไปได้

สติ๊กเกอร์ชนิดนี้มีราคาถูกกว่าสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท และเนื่องจากมีผิวหลังเป็นสีเหลืองจึงเรียกกันว่าสติ๊กเกอร์หลังเหลือง

มีให้เลือกทั้งผิวมัน ผิวด้าน และชนิดใส

 

 

 

รูปสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนแผ่นต่อแพ็ค
สติ๊กเกอร์หลังเหลืองชนิดใส

50 แผ่น

100 แผ่น

สติ๊กเกอร์หลังเหลืองชนิดผิวมัน

50 แผ่น

100 แผ่น

สติ๊กเกอร์หลังเหลืองชนิดผิวด้าน

50 แผ่น

100 แผ่น