สติ๊กเกอร์ลามิเนต

สติ๊กเกอร์ลามิเนต

เป็นสติ๊กเกอร์ชนิดใส ใช้สำหรับเคลือบชิ้นงาน เช่น นามบัตร การ์ด ใบเมนู เป็นต้น

สติ๊กเกอร์ลามิเนตมีลักษณะผิวให้เลือกใช้ 3 ชนิด

คือ แบบผิวมัน แบบผิวด้าน และแบบผิวเม็ดทราย

 

 

 

 

 

รูปสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนแผ่นต่อแพ็ค
สติ๊กเกอร์ลามิเนตผิวด้าน 50 แผ่น
สติ๊กเกอร์ลามิเนตผิวมัน 50 แผ่น
สติ๊กเกอร์ลามิเนตผิวเม็ดทราย 50 แผ่น